0 Wpisów

Fundacja Dziecięce Marzenia

 • Telefon: 338228979
 • Telefon: 338228979
 • Nr KRS: 0000006734
 • www.fdm.org.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

"POMÓŻ NAM POMÓC"

Godziny otwarcia

Pon: 7:30 15:30
Wt: 7:30 15:30
Czw: 7:30 15:30
Pt: 7:30 15:30

OPP, przekazywanie darowizn

Organizacja Pożytku Publicznego
Przekaż 1% podatku
Karta kredytowa
Przelew Bankowy
Przelew Pocztowy
Zbiórki publiczne

Dostęp mobilny

Opis Działalności

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych:

 • produkcji materiałów budowlanych
 • handlu detalicznego artykułami przemysłowymi i spożywczymi
 • realizacji i rozpowszechniania nagrań muzycznych i filmowych
 • produkcji zabawek, gier i rekwizytów teatralnych
 • usług rzeczoznawstwa
 • usług projektowych
 • usług transportowych, spedycji i przeładunkowych
 • usług w zakresie obsługi ruchu turystycznego
 • handlu detalicznego i hurtowego artykułami spożywczymi i przemysłowymi
 • działalności eksportowej – importowej
 • usług ogólnobudowlanych w tym usługi ogólnobudowlane dla znoszenia barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie usług parkingowych
 • prowadzenie usług internetowych
 • organizowanie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą, w szczególności osobami niepełnosprawnymi
 • organizowanie pomocy społecznej bez zakwaterowania – nie sklasyfikowanej
 • organizowanie wychowania przedszkolnego

Czym się zajmujemy

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:      

 1. Nieodpłatne organizowanie i samodzielne finansowanie:  
 • rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przez zajęcia ruchowe i sportowe, prowadzone przez specjalistów,
 • edukacji dzieci niepełnosprawnych i sprawnych w zakresie pomocy osobom w życiu codziennym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych poprzez organizowanie konferencji i spotkań ze specjalistami z tej dziedziny,
 • rekreacji i sportu dla osób niepełnosprawnych w celu integracji ze społeczeństwem zdrowym,
 • zajęć artystycznych dla dzieci niepełnosprawnych,
 • stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży realizujących cele Fundacji, konferencji i seminariów w kraju i zagranicą,
 • działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie publikacji, informacji i wydawnictw dotyczących integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem zdrowym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci niepełnosprawnych,  
 1. tworzenie banku danych o dzieciach dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną, z obszaru działania Fundacji oraz metod i sposobów leczenia tych niesprawności.
 2. organizowanie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą, w szczególności osobami niepełnosprawnymi organizowanie pomocy społecznej bez zakwaterowanie – nie sklasyfikowanej
 3. organizacja wychowania przedszkolnego
 4. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi i prywatnymi   w kraju i zagranicą w zakresie objętym celami Fundacji.
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi   w tym zakresie przepisami prawa, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.  

  Wykonujemy zadania w zakresie

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalności charytatywnej;
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • turystyki i krajoznawstwa;
  • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Projekty - dobroczynne, pomoc, realizacja celów statutowych i inne działania w: 2015

Fundacja Dziecięce Marzenia

ul. Milusińskich 6, 43-300, Bielsko-Biała, śląskie 43-300 Polska

Wskazówki dojazdu

Podaj swój punk startowy:

Galeria

Podsumowanie ocen:
0 bazuje na 0 głosach
KategorieFundacje

Przekaż 1,5% z należnego podatku za 2023r. Wspieramy leczenie dzieci z chorobą nowotworową.

wpisując
KRS 0000 518 797

i wpisać cel szczegółowy
"POMOC DZIECIOM"

 Można skorzystać z dedykowanych programów komputerowych do rozliczenia podatku za 2023r  (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) dostępnych po kliknięciu poniższych przycisków.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Program e-pity Copyright 2020-2022 e-file sp. z o.o. sp. k.

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

Jest już nowa strona Fundacji Zbieramy Razem

Realizacje strony internetowej sfinansowano ze środków Otrzymanych od NIW-CRSO w ramach projektu „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, zadanie pod tytułem: Internetowa strona fundacji – cyberbezpieczeństwo.