Regulamin serwisu rankingfundacji.org

§ 1
Ogólne zasady korzystania z serwisu
 1. Menadżerami Prezentacji zakładający profil swojej instytucji oświadcza, że jest on upoważniony do wprowadzania tych danych do Serwisu.
 2. Aby umieścić prezentację na stronie http://rankingfundacji.org Menadżer Prezentacji musi dokonać rejestracji na stronie podając : Nazwę, nazwę użytkownika, hasło oraz mail w celu potwierdzenia rejestracji oraz późniejszej weryfikacji organizacji.
 3. Menadżer Prezentacji zakładający profil na http://rankingfundacji.org oświadcza, że w przypadku umieszczania w Serwisie danych osobowych, to są to dane powszechnie dostępne i ma zgodę na upublicznianie wizerunku w Internecie. 
 4. Założenie profilu oraz zamieszczenie prezentacji jest bezpłatne. Menadżer Prezentacji ponosi pełną odpowiedzialność za treści oraz materiały graficzne umieszczane w prezentacji. 
 5. Administrator Serwisu może zablokować prezentację jeżeli zawierać będzie treści sprzeczne z obowiązującym prawem, treści reklamujące produkty i usługi.
 6. Każdorazowo Administrator Serwisu przed opublikowaniem treści prezentacji sprawdza jej autentyczność na podstawie KRS oraz maila weryfikacyjnego. Również administrator zastrzega sobie możliwość potwierdzenia telefonicznego. 
 7. W razie zaistnienia wątpliwości Administrator Serwisu usuwa treść prezentacji.
§ 2
Informacje dotyczące zakładania profilu oraz umieszczania  wpisów
 1. Menadżerami Prezentacji zakładający profil swojej instytucji oświadcza, że jest on upoważniony do wprowadzania tych danych do Serwisu.
 2. Aby umieścić prezentację na stronie http://rankingfundacji.org Menadżer Prezentacji musi dokonać rejestracji na stronie podając : Nazwę, nazwę użytkownika, hasło oraz mail w celu potwierdzenia rejestracji oraz późniejszej weryfikacji organizacji.
 3. Menadżer Prezentacji zakładający profil na http://rankingfundacji.org oświadcza, że w przypadku umieszczania w Serwisie danych osobowych, to są to dane powszechnie dostępne i ma zgodę na upublicznianie wizerunku w Internecie. 
 4. Założenie profilu oraz zamieszczenie prezentacji jest bezpłatne. Menadżer Prezentacji ponosi pełną odpowiedzialność za treści oraz materiały graficzne umieszczane w prezentacji. 
 5. Administrator Serwisu może zablokować prezentację jeżeli zawierać będzie treści sprzeczne z obowiązującym prawem, treści reklamujące produkty i usługi.
 6. Każdorazowo Administrator Serwisu przed opublikowaniem treści prezentacji sprawdza jej autentyczność na podstawie KRS oraz maila weryfikacyjnego. Również administrator zastrzega sobie możliwość potwierdzenia telefonicznego. 
 7. W razie zaistnienia wątpliwości Administrator Serwisu usuwa treść prezentacji.
§ 3
Korzystanie z serwisu 
 1. Użytkownik i Menadżer Serwisu nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza;
 2. Użytkownik i Menadżer Serwisu nie może korzystać z Serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową;
 3. Użytkownik i Menadżer Serwisu nie może bez pisemnego pozwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie;
 4. Administrator Serwisu może zablokować Menadżerowi Serwisu możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a instytucji która on reprezentował nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.
§ 4
Odpowiedzialność właściciela serwisu

 

 1.  Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  • aktualność i wiarygodność informacji zamieszczonych przez organizację lub instytucję - odpowiedzialność za to ponosi umieszczający prezentację;
  • niezapoznanie się z regulaminem przez Menadżera Serwisu oraz za nieumiejętne korzystanie przez niego z treści i informacji zawartych w Serwisie;
  • sposób wykorzystania przez Użytkownika lub Menadżera Serwisu informacji i treści zawartych w Serwisie oraz jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania z Serwisu, w tym także szkody odniesione przez osoby trzecie;
  • szkody będące wynikiem niezgodnego z prawem wykorzystania Serwisu przez Użytkownika lub Menadżera Serwisu, w tym za szkody osób trzecich;
  • jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie Serwisu i związaną z tym utratę danych.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie przez Użytkownika lub Menadżera Serwisu prawa, w tym za naruszanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§ 5
Postanowienia końcowe
 1. Właściciel serwisu nie gwarantuje zgodności zamieszonych w Serwisie danych ze stanem faktycznym i zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu.
 2. Użytkownik i Menadżer Serwisu korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Pobierz i przekaż 1,5% na pomoc potrzebującym

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

 

 


Program e-pity Copyright 2022-2023 e-file sp. z o.o. sp. k. lub Program e-pity by e-file

Jest już nowa strona Fundacji Zbieramy Razem

Realizacje strony internetowej sfinansowano ze środków Otrzymanych od NIW-CRSO w ramach projektu „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, zadanie pod tytułem: Internetowa strona fundacji – cyberbezpieczeństwo.