0 Wpisów

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

 • Telefon: 91 46 13 205
 • Telefon: 502 337 808
 • Nr KRS: 0000099659
 • www.autyzmrazem.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

"Samotność nie jest naszym przeznaczeniem"

Godziny otwarcia

Pon: 9:00 17:00
Wt: 9:00 17:00
Śr: 9:00 17:00
Czw: 9:00 17:00
Pt: 9:00 17:00
Sob: Zamknięte Zamknięte
Niedz: Zamknięte Zamknięte

OPP, przekazywanie darowizn

Organizacja Pożytku Publicznego
Przekaż 1% podatku
Karta kredytowa
Przelew Bankowy
Przelew Pocztowy
Zbiórki publiczne
PayU
PayPal
Transferuj.pl
przelewy24.pl
dotpay.pl

Dostęp mobilny

Opis Działalności

Celem działalności Szczecińskiego Stowarzyszenia Pomocy Autystom jest inicjowanie i prowadzenie różnych formy pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych, a w szczególności: prowadzenie edukacji, terapii i diagnozy osób niepełnosprawnych z autyzmem, działalność szkoleniowa i oświatowa, organizowanie wolontariatu na rzecz osób z autyzmem.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi, społecznym, zakładami pracy, szkolnictwem itp.
 • prowadzenie Dziennego Ośrodka Terapeutyczno - Edukacyjno - Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
 • gromadzenie a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi, zasobami finansowymi pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji państwowych i społecznych, prowadzonej działalności gospodarczej
 • informowanie społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu o działalności na rzecz osób autystycznych oraz o problemach tego zespołu chorobowego
 • organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów rodzinnych dla dzieci i dorosłych
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej wspólnie z placówkami oświaty i służby zdrowia.
 • tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych.
 • udzielanie zapomóg finansowych w formie refundacji kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych oraz zwrotu kosztów związanych z udziałem w szkoleniach członków i podopiecznych Stowarzyszenia.
 • współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych.
 • organizowanie narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia.

Czym się zajmujemy

DALEJ RAZEM - WCZESNA REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM

Projekt współfinansowany przez Gminę Szczecin w ramach zadania pn. „ Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin”

Okres realizacji: styczeń- grudzień 2015 r.

Miejsce : Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” w Szczecinie.

Beneficjentami projektu są  dzieci z autyzmem oraz z innymi niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym od 3 – 7 lat. Dzieci te są mieszkańcami miasta Szczecina.

Planowane działania: prowadzenie terapii EEG biofeedback,  masaż z elementami gimnastyki, organizacja warsztatów dla rodziców pt „Potrafię sam” dotyczących  rozwijania samodzielności dzieci za autyzmem. 

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO - REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin .

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2015
Miejsce realizacji : Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM” w  .

Realizacja projektu umożliwi beneficjentom zadania  dostęp do wybranych , optymalnych ze względu na specyfikę zaburzenia, form efektywnej terapii i rehabilitacji . Beneficjenci będą uczestniczyć w zajęciach integracji sensorycznej, dogoterapii oraz treningu umiejętności społecznych. Jednym z aspektów działań przewidzianych w projekcie jest również pomoc rodzicom dzieci i młodzieży z autyzmem poprzez prowadzenie grup wsparcia. Celem spotkań prowadzonych pod kierunkiem psychologa jest przeciwdziałanie syndromowi wypalenia się sił, oraz integracja środowiska rodziców dzieci z autyzmem.

  Wykonujemy zadania w zakresie

  • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);

Projekty - dobroczynne, pomoc, realizacja celów statutowych i inne działania w: 2015

PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH TYPACH PLACÓWEK

Projekt realizowany w ramach zadania zleconego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji: 1 styczeń 2015 – 31 marzec 2016
Miejsce realizacji : Specjalny Dzienny Ośrodek Edukacyjno- Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „RAZEM”  ul. Tkacka 55 w Szczecinie oraz Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” ul. Panieńska 46 w Szczecinie.

Celem głównym projektu pod nazwą  „ „Chcemy być razem” – terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem” jest wyrównanie szans beneficjentów projektu , zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach zajęć dzieci i młodzież z autyzmem  zostaną objęte  wsparciem poprzez udział  w zajęciach terapeutycznych, takich jak: dogoterapia, muzykoterapia z logorytmiką, masaż z elementami gimnastyki korekcyjnej, terapia integracji sensorycznej  oraz terapia pedagogiczna z elementami kinezjologii edukacyjnej.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

ul. Tkacka 55, Szczecin, zachodnio-pomorskie 70-556 Polska

Wskazówki dojazdu

Podaj swój punk startowy:

Galeria

Podsumowanie ocen:
0 bazuje na 0 głosach

Przekaż 1,5% z należnego podatku za 2023r. Wspieramy leczenie dzieci z chorobą nowotworową.

wpisując
KRS 0000 518 797

i wpisać cel szczegółowy
"POMOC DZIECIOM"

 Można skorzystać z dedykowanych programów komputerowych do rozliczenia podatku za 2023r  (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) dostępnych po kliknięciu poniższych przycisków.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Program e-pity Copyright 2020-2022 e-file sp. z o.o. sp. k.

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

Jest już nowa strona Fundacji Zbieramy Razem

Realizacje strony internetowej sfinansowano ze środków Otrzymanych od NIW-CRSO w ramach projektu „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, zadanie pod tytułem: Internetowa strona fundacji – cyberbezpieczeństwo.